• Dane do wpłaty na konto Rady Rodziców ZSM:

    Rada Rodziców Zespołu Szkół Miejskich

    ul. Żeromskiego 11

    87-400 Golub-Dobrzyń

    PKO BP   27102050240000130200076984

    w tytule proszę wpisać "składki klasy .... rok szkolny ".