• Godziny pracy i dyżuru telefonicznego pedagoga szkolnego klas V-VIII i LSP w trakcie nauki zdalnej

      PONIEDZIAŁEK         8.00  -  13.00

      WTOREK                   8.00  -  16.00

      ŚRODA                      8.00  -  13.00

      CZWARTEK               8.00  -  12.30

      PIĄTEK                     8.00  -  11.30

      Pedagog szkolny pełni dyżur telefoniczny pod numerem telefonu:

      790 779 195

      W trakcie nauczania zdalnego pedagog szkolny:

      - systematycznie monitoruję obecność uczniów na zajęciach lekcyjnych,

      - organizuję pomoc dla rodziców i uczniów w prawidłowym łączeniu się na lekcje,

      - udziela porad wychowawczych rodzicom i uczniom,

      - prowadzi rozmowy motywujące z uczniami,

      - współpracuje z wychowawcami i nauczycielami,

      - współpracuje z asystentami rodzin i kuratorami sądowymi,

      - dba o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów,

      - organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną,

      - udziela porad dotyczących bezpieczeństwa dziecka w Intrnecie,

      - realizuje zadania wychowawczo-profilaktyczne.

      Zachęcam rodziców mających problemy wychowawcze, uczniów mających problemy z motywacją, problemy techniczne ,do kontaktu telefonicznego lub osobistych spotkań w szkole, w gabinecie pedagoga szkolnego (po wcześniejszym umówieniu spotkania).

      pedagog szkolny

      mgr Małgorzata Cegielska