• ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

     1. Warunkiem  przyjęcia dziecka do  świetlicy jest złożenie prawidłowo wypełnionego „Wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu" w wyznaczonym terminie.
     2. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców/prawnych opiekunów.
     3. Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy podejmuje powołana przez dyrektora ZSM komisja kwalifikacyjna.
     4. Uczniowie, którzy oczekują na stałe zajęcia pozalekcyjne lub w sytuacjach losowych mogą korzystać z opieki świetlicy w wybranym dniu i godzinie tylko po uprzednim zgłoszeniu takiej konieczności przez  rodziców u wychowawcy świetlicy.
     5. Liczba miejsc jest ograniczona.

     Prosimy o wydrukowanie i wypełnienie wniosku zgłoszenia w wersji PDF. 

     WNIOSEK-SWIETLICA-_OD_ROKU_SZKOLNEGO_2020-2021(1).pdf