• Liceum Sztuk Plastycznych w Golubiu-Dobrzyniu

     • Szkoła kształci w dwóch specjalnościach:

      TECHNIKI GRAFICZNE

      w ramach której uczeń realizuje specjalizację:

      TECHNIKI RZEŹBIARSKIE

      w ramach której uczeń realizuje specjalizację:

      Szkoła została utworzona w 2011 r. początkowo jako 6-letnia Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych, obejmująca programem ogólnym gimnazjum i liceum. Powstała przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Orła Białego, wraz z którą utworzyła Zespół Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu.

      Po reformie szkolnictwa, w której zostały zlikwidowane gimnazja, w 2020 r. utworzone zostało Liceum Sztuk Plastycznych.

      Nauka w Liceum Sztuk Plastycznych w Golubiu-Dobrzyniu trwa 5 lat i jest bezpłatna.

      W szkole realizowane jest kształcenie ogólne i artystyczne.

      Obecnie prowadzone są dwie specjalności: TECHNIKI GRAFICZNE – specjalizacja: projektowanie graficzne oraz TECHNIKI RZEŹBIARSKIE – specjalizacja: ceramika artystyczna.

      Kończąc naukę uczeń przystępuje do obrony pracy dyplomowej ze specjalizacji, której się uczył od klasy drugiej (projektowania graficznego lub ceramiki artystycznej) i uzyskuje tytuł zawodowy: PLASTYK o danej specjalności.

      Kształcenie artystyczne młodzieży odbywa się na zajęciach: rysunku i malarstwa, rzeźby, podstaw projektowania, projektowania multimedialnego, podstaw fotografii i filmu, projektowania graficznego i ceramiki artystycznej.

      Kształcenie ogólne obejmuje program liceum ogólnokształcącego i przygotowuje do zdania matury.

      W Liceum Sztuk Plastycznych uczniowie mają możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju warsztatach, plenerach, wyjazdach edukacyjnych, imprezach kulturalnych. Organizowane są wystawy prac uczniów, prezentujące ich osiągnięcia artystyczne.

      Licealiści przygotowywani są do udziału w zewnętrznych przeglądach artystycznych i różnego rodzaju szczebla konkursach, w których odnoszą sukcesy.

      Nasza szkoła ściśle współpracuje z Wydziałem Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, który w ramach podpisanego porozumienia sprawuje nad nią patronat.

    • Nagłówek

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Liczba wizyt

    liczba odwiedzin: 4455