• „Szkoła pamięta 2021”

     •      Uczniowie klasy 3f wraz z wychowawcą wzięli udział w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta 2021”. W dniach poprzedzających uroczystość Wszystkich Świętych uczniowie obejrzeli przygotowaną prezentację dotyczącą pochodzenia i symboli obchodzonego w Polsce 1 listopada święta Wszystkich Świętych oraz obchodzonego 2 listopada Święta Zmarłych czyli Dnia Zadusznego. Dowiedzieli się również jakie były staropolskie obyczaje, czyli czym był Obrzęd Dziadów. Uczniowie rozwiązywali quizy i krzyżówki dotyczące uroczystości.

           Następnie wykonali książeczki dotyczące święta Wszystkich Świętych, a w nich wspominania bliskich, odwiedzania zaniedbanych grobów, modlitwy za zmarłych, dbania o miejsca pamięci narodowej, aby uczcić bohaterów, którzy walczyli o wolną Polskę. Kolejnym etapem było wyjście uczniów wraz z wychowawcą na cmentarz. Naszym celem było sprzątnięcie grobów zaniedbanych i zapomnianych przez innych, zapalenie zniczy na "Grobie nieznanego żołnierza", refleksja i zaduma w miejscu upamiętniającym osoby, które oddały życie za Ojczyznę. Na koniec uczniowie wysłuchali i zastanawiali się nad słowami wiersza ks. Jana Twardowskiego „Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą….”

      Wychowawca

     • PASOWANIE 2021/2022

     •      W piątek, 8 października 2021, odbyło się Pasowanie na Ucznia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego ZSM w Golubiu-Dobrzyniu. Był to drugi, oficjalny etap tradycyjnej szkolnej uroczystości. W tym wyjątkowym dniu Uczniom klas pierwszych towarzyszyli zaproszeni goście: Rodzice, Włodarze Golubia- Dobrzynia - Burmistrz p. Mariusz Piątkowski i Wiceburmistrz p. Róża Kopaczewska, Dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek p. Małgorzata Capar z SP1 im. Konstytucji 3 Maja i p. Małgorzata Brzóska z Publicznego Przedszkola nr 2 im. Marii Konopnickiej, ksiądz Proboszcz Jarosław Kulesza, przewodnicząca Rady Rodziców ZSM p. Ewelina Szymańska oraz przedstawicielka Samorzadu Uczniowskiego ZSM.  

           Spotkanie odbyło się w reżimie sanitarnym i było podzielone na dwie tury - najpierw na Sztandar Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego ślubowali uczniowie klasy 1a, 1b i 1d, a w drugiej turze uczniowie klas 1c i 1e. Pasowania dokonał dyrektor ZSM p. Piotr Floerke, a Burmistrz wręczył pamiątkowe medale specjalnie wybite na tę okoliczność. Uroczystość i dekoracje przygotowali: wicedyrektor Marzena Kujawiak wraz z Wychowawcami klas 1 p. Anną Matowską, p. Marią Gabryszewską, p. Anną Szczutkowską, p. Jolantą Klewicz oraz p. Andrzejem Budny, natomiast o oprawę muzyczną zadbał p. Grzegorz Florek, a Poczet Sztandarowy przygotował p. Artur Chojnacki.

           Oto krótka fotorelacja z uroczystości.

      Tekst: Marzena Kujawiak

      Zdjęcia wykonali: uczniowie LSP Golub-Dobrzyń pod opieką mgr I. Kubackiej

     • Międzynarodowy Projekt Edukacyjny

     • "Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki"

      Klasa 3f wraz z wychowawcą Lucyną Baźmirowską przystąpiła do III edycji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego "Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki". Projekt ma na celu wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród uczniów klas I-III. W projekcie realizujemy przede wszystkim priorytet 2, 4 i 5. Projekt realizowany jest przez cały rok szkolny 2021/2022 w III modułach. Pierwszy zakłada realizację scenariusza „Podróże małe i duże”, drugi „Naukowy zawrót głowy”, trzeci „Na ratunek”, dzięki którym uczniowie poznają zawody wykonywane przez osoby dorosłe. Pierwszym etapem realizacji projektu było wysłuchanie opowiadania o chmurce Tosi, która jest elementem przewodnim projektu. Po wysłuchaniu tekstu uczniowie przystąpili do pracy, wykonując własne chmurki. W kolejnych etapach realizacji projektu uczniowie wysłuchają lub samodzielnie przeczytają lektury wskazane w regulaminie projektu. Obecnie uczniowie wysłuchali cztery pierwsze rozdziały lektury Romana Pisarskiego "O psie, który jeździł koleją". Książka bardzo zainteresowała uczniów, po czytaniu zadeklarowali, że chętnie poznają dalsze losy kundelka, który podróżował pociągiem. Po przeczytaniu książki uczniowie uzupełniali własny "lekturnik" stanowiący złącznik do projektu. Na koniec każdego modułu nauczyciel umieszcza sprawozdania w formie opisu realizacji poszczególnych zadań modułowych. Po ukończeniu wszystkich III modułów uczniowie otrzymają dyplomy a nauczyciel uzyska certyfikat ukończonego projektu.

    • Nagłówek

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Liczba wizyt

    liczba odwiedzin: 8550